Alexandr GRECU

Decanul Facultății Informatică, Inginerie și Design
Maestru în TIC, Inginer, Lector Universitar
e-mail: alexandrgrecu1972@gmail.com

Vitalii MITITELU

Prodecanul Facultății Informatică, Inginerie și Design
Doctorand, Lector Universitar
e-mail: vmititelu@ulim.md
https://vmititelu.wordpress.com/

Iuri DUBCOVEŢCHI

Şeful Catedrei Tehnologii Informaţionale
Doctor, Conferenţiar Universitar
e-mail: informatica@ulim.md

Rodica TABURȚĂ

Șeful Catedrei Design
Arhitector, Conferențiar Universitar
email: patium.design@mail.ru