• Proiect de cercetare “Proiectarea constructiv-tehnologică a îmbrăcămintei academice” (catedra design)