Iuri DUBCOVEŢCHI

Decanul Facultăţii Informatică şi Inginerie
Şeful Catedrei Tehnologii Informaţionale şi Inginerie
Doctor, Conferenţiar Universitar
e-mail: informatica@ulim.md

Vitalii MITITELU

Prodecanul Facultății Informatică, Inginerie, Design
Sef Interimar Catedră Design
Doctorand, Lector Universitar
e-mail: vmititelu@ulim.md
https://vmititelu.wordpress.com/